Κυριακή, 13 Μαρτίου 2011

Τί σημαίνει το ότι ό Πέτρος έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέως.

Τί σημαίνει το ότι ό Πέτρος έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέως.
ΣΤΟΝ ΤΙΤΙΑΝΟ

Τί σημαίνει το ότι ό Πέτρος έκοψε το αυτί του δούλου του αρχιερέως.


Αυτός πού συναναστρέφεται με τον Ιησού
και ή σκέψη του ακολουθεί τον Ιησού,
αμύνεται όταν βλασφημείται ό Διδάσκαλος,
όπως ό Πέτρος, ό όποιος έκοψε το
αυτί του δούλου, πού άνηκε στον ιερέα,
επειδή οι Ιουδαίοι έπασχαν από
ανυπακοή και δεν πρόσεχαν το μωσαϊκό
νόμο, πού δίδασκε να ακούσουν όλα
όσα θα έλεγε ό Χριστός, δείχνοντας έτσι,
ότι ό ιερέας είναι δούλος της
ανυπακοής στο νόμο, και ότι χρειάζεται
μαχαίρι προς αποκοπή της άρνησης.

ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ
Για την απελευθέρωση του Βαραββά.

Δεν είναι καθόλου παράξενο εάν ή πόλη των φόνων
και τα παιδιά των φονιάδων ελευθέρωσαν τον δικό τους
και με το ίδιο μ' αυτούς θράσος Βαραββά, τον φονιά,
και τον άφησαν ελεύθερο χωρίς κατηγορία. Δίνοντας λίγη
σημασία στους φόνους, καθώς είχαν συνηθίσει σε αυτούς,
από τη μια απελευθέρωναν τούς φονιάδες, και από την άλλη
καταδίκαζαν σε σταυρό και τάφο εκείνον πού είναι
το ταμείο της ζωής και της αφθαρσίας.
Τιμωρήθηκαν όμως ταυτόχρονα και για τα δύο.


ΒΙΒΛ. ΑΓΙΟΥ ΙΣΙΔΩΡΟΥ ΠΗΛΟΥΣΙΩΤΟΥ ΑΠΑΝΤΑ ΤΑ ΕΡΓΑ. 1

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου