Τρίτη, 15 Μαρτίου 2011

Δῶσε μου καθαρή προσευχή


...
Κύριέ μου,

Δῶσε μου καθαρή προσευχή,

ἀπαλλαγμένη ἀπό κάθε πειρασμό τοῦ κόσμου,

ὥστε ἡ καρδιά μου μόνο Ἐσένα νά σκέπτεται

καί νά Σέ ὑμνῶ ἄξια ἐσωτερικά.

Ὕψωσε τό νοῦ τῆς ψυχῆς μου σέ Σένα

ὥστε νά δεχθῶ τή δρόσο τοῦ Πνεύματός Σου.

Κατέστησέ με, τήν ὥρα τῆς προσευχῆς μου

συνόμιλο τῶν ἁγίων ἀγγέλων Σου

καί μύστη τῶν θείων μυστηρίων Σου,

ὥστε λαμπρότατα νά ζῶ τό θεῖο Φῶς Σου.

Δυνάμωσε ὅλη τήν ψυχή μου,

νά εἶναι ἄσειστος πύργος

ἀπό τίς ἐπιθέσεις τῶν δαιμόνων

καί τή ραθυμία τοῦ νοῦ μου,

ὥστε νά εὐφραίνεται ἡ καρδιά μου

ἀπό τή θεία προστασία Σου.

Δίδαξέ με νά ἔχω ζῆλο θεῖο,

ἦθος ταπεινό καί βίο ἔνθεο,

θερμότατα νά Σέ τιμῶ ἀξίως

μέ ἁπλότητα καρδίας

καί καθαρό λογισμό.

.
( Αρχιμαδρίτης Δαμιανός Ζαφείρης )

.

Η Προσευχή είναι για τη ψυχή , όπως το οξυγόνο για το σώμα !

Είναι το ισχυρότερο όπλο που έχουμε στα χέρια μας ενάντια

στον εχθρό της ψυχής μας , και τις παγίδες που στήνει καθημερινά

ενώπιών μας .

Έχουμε το προνόμιο να συνομιλούμε με Τον Δημιουργό μας ,

να καταθέτουμε ενώπιών Του , κάθε μας πόθο και κάθε μας επιθυμία ,

να ακουμπάμε Στα πόδια Του κάθε μας ανησυχία και ανασφάλεια ,

να Του ζητάμε για την κάθε μας ανάγκη ό,τι αισθανόμαστε πως χρειαζόμαστε ,

να Τον ευχαριστούμε για τις καθημερινές Θείες Δωρεές Του ,

και να αφηνόμαστε Στα Χέρια Του , μ΄ εμπιστοσύνη Στην Πανσοφία Του

και Στην Θεία Του Πρόνοια !

Είναι εκεί , έτοιμος να σκουπίσει το κάθε μας δάκρυ ,

να ακούσει τον κάθε μας αναστεναγμό ,

να μας ενθαρρύνει και να μας παρηγορήσει .

Μεγάλη η δύναμη της προσευχής.

Ας είναι ευλογημένο Το Όνομα Του Κυρίου και Θεού μας όλες τις ημέρες .

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου