Σάββατο, 5 Μαρτίου 2011

Τρείς Σύγχρονοι Γέροντες

Τοῖς Ἁγίοις τοῖς ἐν τῇ γῇ αυτοῦ ἐθαυμάστωσεν ὁ Κύριος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου